BESTYRELSE:

 Efter generalforsamlingen 2021:

Formand:     Lene 

Medlem::      Dorte 

Kasserer:     Per

Medlem:      Charlotte 

Suppleant:  Gitte

Bilags kontrollør: Vivi

Suppleant:  Lis         

Vi mødes når der er behov for det.

.

Del siden