14.09.22 af Lene:

 

Har sakset dette fra Seniornews.dk:

"Nu er det bestemt hvornår pengene kommer.

Det skriver Seniornews.

2000 KRONER I JANUAR

Engangsbeløbet på 2000 kroner, der er skattefrit og udbetales til alle, der er på tilbagetrækningsydelser, bliver udbetalt i januar 2023.

Dem der er på tilbagetrækningsydelser er blandt andet folk på førtidspension, seniorpension, efterløn, fleksydelse eller Tidlig Pension.

Du skal dog have været på tilbagetrækningsydelser i marts 2022 for at kunne få beløbet, der automatisk bliver udbetalt til din nem-konto."

____________________________

Denne artikel er sakset denne artikel fra "Faglige seniorer":

Skrevet af:

Susanne Fasting,

Digital konsulent

mandag 13. juni 2022

Senest opdateret: mandag 20. juni 2022:

"De næste 3 år kan du ikke miste din førtidspension, hvis du får job

Ny lov betyder, at førtidspensionister ikke længere skal frygte at få frataget retten til førtidspension, hvis de får et job.

I dag kan kommunen frakende førtidspensionister retten til førtidspension, hvis der sker en væsentlig forbedring af arbejdsevnen. Det betyder, at flere førtidspensionister er bekymrede for at tage et arbejde, fordi det kan betyde, at de mister retten til førtidspension.

Men fra 1. januar næste år kan førtidspensionister prøve deres arbejdsevner af, uden at det får konsekvenser for retten til førtidspension.

”Det er godt nyt for førtidspensionisterne,” siger Faglige Seniorers socialrådgiver Carsten Riis. ”Nogle kan måske arbejde få timer om ugen, og det får de nu mulighed for at prøve af uden at være bange for at miste retten til pension.

Der kan ske ændringer i førtidspensionisternes liv, hvor nogle får forbedret deres helbredssituationen, så de kan komme ind på arbejdsmarkedet i almindeligt job eller i fleksjob. Det bliver der nu bedre mulighed for at afprøve.”

Loven er vedtaget som en del af den pakke, som også indeholder stop for modregning af ægtefælles indtægt i førtidspension, seniorpension og folkepension.

GÆLDER I 3 ÅR

I 2020 var der på landsplan 20 personer, som fik frakendt deres førtidspension på grund af arbejde.

De nye regler kommer til at gælde i 3 år fra 1. januar 2023 til 31. december 2025.

Reglerne gælder, uanset hvor mange timer førtidspensionisten arbejder.

FORTSAT MODREGNING

Selvom retten til førtidspension ikke kan fratages de næste 3 år, betyder det ikke, at man kan få udbetalt førtidspension og samtidig have ubegrænset arbejde.

Reglerne for modregning af indtægt i førtidspensionen vil være de samme som i dag.

”Hvis førtidspensionisten kan arbejde så mange timer, at de ikke længere har ret til ydelsen, kan kommunen gøre førtidspensionen hvilende, så de fortsat har ret til førtidspension, når de 3 år er gået,” forklarer socialrådgiveren. ”Når de 3 års suspensionsperiode er gået, kan kommunen igen frakende retten til førtidspension, hvis man kan betragtes som selvforsørgende på grund af arbejdsindtægt. Lad os håbe, at denne ordning bliver permanent, når de 3 år er gået.”

_______________________________

Del siden